Câu 6 trang 70 SGK Công Nghệ 9 - Trồng cây ăn quả - Hãy nêu phương pháp nhân giống chủ yếu... DeHocTot.com

Câu 6 trang 70 SGK Công Nghệ 9 - Trồng cây ăn quả

Công nghệ


Hãy nêu phương pháp nhân giống chủ yếu cho từng loại cây ăn quả đã học ?

Hướng dẫn trả lời

 Phương pháp nhân giống hữu tính: Phương pháp nhân giống hữu tính là phương pháp nhân giống bằng hạt: xoài ,chôm chôm, vải ...

Các phương pháp nhân giống vô tính cây ăn quả 

+ Phương pháp chiết cành : chôm chôm ,vải ,..

+ Phương pháp giâm cành. : chom chôm ,vải ...

Nhân giống cây ăn quả bằng phương pháp ghépde-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay