Thực hành bài 6 trang 28 SGK Công Nghệ 9 - Trồng cây ăn quả - I. DỤNG CỤ VÀ VẬT LIỆU- Dao con sắc.Ké... DeHocTot.com

Thực hành bài 6 trang 28 SGK Công Nghệ 9 - Trồng cây ăn quả

Công nghệ


I. DỤNG CỤ VÀ VẬT LIỆU

- Dao con sắc.

Kéo cắt cành.

Cây làm gốc ghép.

Cành để lấy mắt ghép.

Dây buộc bằng nilon...

II. QUY TRÌNH THỰC HÀNH

1. Ghép đoạn cành

Bước 1: Chọn và cắt cành ghép

- Chọn cành bánh tẻ, có lá, mầm ngủ to, không sâu bệnh. Đường kính của cành ghép phải tương đương với gốc ghép.

- Cắt vát đầu gốc của cành ghép (có 2 - 3 mầm ngủ) một vết dài từ 1,5 - 2cm.

Bước 2: Chọn vị trí ghép và cắt gốc ghép

Chọn vị trí ghép trên thân gốc ghép, cách mặt đất 10-15cm.

- Cắt các cành phụ, gai ở gốc ghép và ngọn gốc ghép.

- Cắt vát gốc ghép tương tự như ở cành ghép.

Bước 3: Ghép đoạn cành

- Đặt cành ghép lên gốc ghép sao cho chồng khít lên nhau.

Buộc dây ni lông cố định vết ghép.

Chụp kín vết ghép và đầu cành ghép bằng túi PE trong.

Bước 4: Kiểm tra sau khi ghép

Sau khi ghép từ 30 - 35 ngày, mở dây buộc kiểm tra, nếu thấy vết ghép liền nhau và đoạn cành ghép xanh tươi là được.

2. Ghép mắt nhỏ có gỗ 

Bước 1: Chọn vị trí ghép và tạo miệng ghép. -Chọn chỗ thân thẳng, nhẵn, cách mặt đất khoảng 15 đến 20 cm.

-Dùng dao sắc rạch một đường ngang dài 1cm rồi rạch 1 đường vuông góc với đường đã rạch tạo thành hình chữ T, dùng mũi dao tách vỏ theo chiều dọc chữ T, mở một cửa đủ để đưa mắt ghép vào.

Bước 2: Cắt mắt ghép. -Cắt một miếng vỏ hình thoi dài 1,5 đến 2cm có một ít gỗ và mầm ngủ.

Bước 3: Ghép mắt. -Gài mắt ghép vào khe dọc chữ T đã mở trên gốc ghép rồi đẩy nhẹ cuống lá trên mắt ghép xuống cho chặt. -Quấn nilon cố định vết ghép.(Chú ý khi quấn dây nilon không đè lên mắt ghép và cuống lá).

Bước 4: Kiểm tra sau khi ghép. -Sau khi ghép từ 15 đến 20 ngày, mở dây buộc kiêmt tra thấy mắt ghép xanh tươi là được. -Tháo dây buộc được 7 đến 10 ngày thì cắt phần ngọn của gốc ghép phía trên mát ghép khoảng 1,5 đến 2cm. 

3. Ghép chữ T

Bước 1. Chọn vị tri ghép và tạo miệng ghép (h. 14a)

-    Chọn chỗ thân thẳng, nhẵn, cách mặt đất 15 - 20cm.

Dùng dao sắc rạch một đường ngang dài 1cm, rồi rạch tiếp một đường (vuông góc với đường rạch trên) dài 2cm ở giữa, tạo thành hình chữ T, dùng mũi dao tách vỏ theo chiều dọc chữ T, mở một cửa vừa đủ để đưa mắt ghép vào.

Bước 2. Cắt mắt ghép (h. 14b)

Cắt một miếng vỏ hình thoi dài 1,5 - 2cm, có một ít gỗ và mầm ngủ.

Bước 3. Ghép mắt (h. 14c)

-  Gài mắt ghép vào khe dọc chữ T đã mở trên gốc ghép rồi đẩy nhẹ cuống lá trên mắt ghép xuống cho chặt.

-   Quấn dây ni lông cố định vết ghép.

Chú ý .Dây quấn không đè lên mắt ghép và cuống lá.

Bước 4. Kiểm tra sau khi ghép

-  Sau khi ghép 15-20 ngày, mở dây buộc kiếm tra, thấy mắt ghép xanh tươi là được.

-  Tháo dây buộc được 7-10 ngày thì cắt phần ngọn của gốc ghép ở phía trên mắt ghép khoảng 1,5 - 2cm.

III. ĐÁNH GIÁ KẾT QỦAde-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay