Thực hành bài 7 trang 34 SGK Công Nghệ 9 - Lắp đặt mạng điện trong nhà - I. DỤNG CỤ, VẬT LIỆU VÀ THIẾT BỊII. N... DeHocTot.com

Thực hành bài 7 trang 34 SGK Công Nghệ 9 - Lắp đặt mạng điện trong nhà

Công nghệ


I. DỤNG CỤ, VẬT LIỆU VÀ THIẾT BỊ

II. NỘI DUNG VÀ TRÌNHTỰ THỰC HÀNH 

1. Vẽ sơ đồ lắp đặt 

a) Tìm hiểu sơ đồ nguyên lí mạch điện đèn ống huỳnh quang 

- Tắc te được mắc song song với bóng đèn.

- Cầu chì, công tắc, chấn lưu được mắc ở dây pha và mắc nối tiếp với bóng đèn.

b) Vẽ sơ đồ lắp mạch điện

- Hoàn thiện sơ đồ lắp đặt mạch điện đèn huỳnh quang theo các bước sau:

2. Lập bảng dự trù vật liệu thiết bị và lựa chọn dụng cụ

TT

Tên dụng cụ, vật liệu và thiết bị

Số lượng

Yêu cầu kĩ thuật

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

4

 

 

 

3. Lắp đặt mạch điện đèn ống huỳnh quang

 

Bước 1. Vạch dấu

-    Vạch dấu vị trí lắp đặt các thiết bị điện ;

-    Vạch dấu đường đi dây và vị trí lắp đặt bộ đèn ống huỳnh quang.

Bước 2. Khoan lỗ

-    Khoan lỗ bắt vít ;

-    Khoan lỗ luồn dây

Bước 3. Lắp thiết bị điện của bảng điện

-    Nối dây các thiết bị đóng cắt, báo vệ trên bảng điện ;

-    Lắp đặt các thiết bị điện vào bảng điện.

Bước 4. Nối dây bộ đèn ống huỳnh quang

-    Nối dây dẫn của bộ đèn ống huỳnh quang theo sơ đổ lắp đặt ;

-    Lắp đặt các phần tử của bộ đèn vào máng đèn.

Bước 5. Nối dây mạch điện

-    Đi dây từ bảng điện ra đèn.

Bước 6. Kiểm tra

-    Kiếm tra sản phẩm đạt các tiêu chuẩn :

+ Lắp đặt đúng theo sơ đồ ;

+ Chắc chán ;

+ Các mối nối an toàn điện, chắc và đẹp ;

+ Mạch điện đảm báo thông mạch.

-    Nối mạch điện vào nguồn điện và cho vận hành thử.

III. ĐÁNH GIÁde-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay