Bài 1 trang 112 sgk địa lí 9 - Đề bàiCăn cứ vào bảng số liệu trong ... DeHocTot.com

Bài 1 trang 112 sgk địa lí 9

Địa lí


Đề bài

Căn cứ vào bảng số liệu trong bảng thống kê sau:

a) Cho biết những cây công nghiệp lâu năm nào trồng được ở cả hai vùng, những cây công nghiệp lâu năm nào chỉ trồng ở Tây Nguyên mà không trồng được ở Trung du và miền núi Bắc Bộ?

b) So sánh sự chênh lệch về diện tích, sản lượng các cây chè, cà phê ở hai vùng

Lời giải chi tiết

Bảng 30.1.Tình hình sản xuất một số cây công nghiệp lâu năm ở Tây Nguyên, Trung du và miền núi Bắc Bộ, năm 2001

a)

- Những cây công nghiệp lâu năm trồng được ở cả hai vùng:  chè, cà phê.

- Những cây công nghiệp lâu năm chỉ trồng ở Tây Nguyên: cao su, hồ tiêu, điều.

b) So sánh:

* Cây cà phê:

- Tây Nguyên là vùng chủ đạo về cây cà phê ở nước ta, có diện tích cây cà phê rất lớn (480,8 nghìn ha), chiếm tới 85,1% diện tích cà phê cả nước. Sản lượng cà phê đạt 761,6 nghìn tấn, chiếm 90,6 % sản lượng cà phê (nhân) cả nước.

- Ở Trung du và miền núi Bắc Bộ, cây cà phê mới chỉ trồng thử nghiệm tại một số địa phương nhỏ (Điện Biên), diện tích và sản lượng không đáng kể.

* Cây chè:

- Trung du và miền núi Bắc Bộ là vùng trồng chè lớn nhất nước ta, tiếp đến là Tây Nguyên.

+ Diện tích cây chè Trung du miền núi Bắc Bộ là 67,6 nghìn ha, chiếm 68,8% cả nước, gấp 2.8 lần diện tích chè Tây Nguyên (24,2 nghìn ha).

+ Sản lượng chè Trung du và miền núi Bắc Bộ đạt 47 nghìn tấn, chiếm 62,1% sản lượng chè (búp khô) cả nước, gấp 2.3 lần sản lượng chè của Tây Nguyên (20,5 nghìn tấn).de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay