Bài 1 trang 41 sgk địa lí 9 - ... DeHocTot.com

Bài 1 trang 41 sgk địa lí 9

Địa lí


1. Hãy sắp xếp các nhân tố tự nhiên và kinh tế - xã hội (được nêu trong bài) tương ứng với các yếu tố đầu vào và đầu ra ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố công nghiệp.

Trả lời

+ Yếu tố đầu vào

- Nguyên liệu, nhiên liệu, năng lượng.

- Lao động

- Cơ sở vật chất

- Tiến bộ khoa học kĩ thuật

- Đường lối chính sách nhà nước.

+ Yếu tố đầu ra

- Thị trường trong nước

- Thị trường nước ngoài.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay