Điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên Đông Nam Bộ - Bảng 31.1. Điều kiện tự nhiên và thế ... DeHocTot.com

Điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên Đông Nam Bộ

Địa lí


Bảng 31.1. Điều kiện tự nhiên và thế mạnh kinh tế của vùng Đông Nam Bộ

Đông Nam Bộ cũng gặp không ít khó khăn: trên đất liền ít khoáng sản, diện tích rừng tự nhiên chiếm ti lệ thấp, nguy cơ ô nhiễm môi trường do chất thải công nghiệp và đô thị ngày càng tăng. Việc bảo vệ môi trường đất liền và biển là nhiệm vụ quan trọng của vùng.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay