Để học tốt Giáo dục công dân lớp 9 - Giải bài tập Giáo dục công dân lớp 9 - Hướng dẫn giải sách giáo khoa Giáo dục công dân lớp 9 - DeHocTot.com

Mục lục - Để học tốt lớp 9 - Sách giáo khoa lớp 9 - Giáo dục công dân lớp 9
Bài 3: Dân chủ và kỷ luật
Bài 5: Tình hữu nghị giữa các dân tộc trên thế giới
Bài 7: Kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc
Bài 9: Làm việc có năng suất, chất lượng, hiệu quả
Bài 11: Trách nhiệm của thanh niên trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước
Bài 13: Quyền tự do kinh doanh và nghĩa vụ đóng thuế
Bài 15: Vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lý của công dân
Bài 16: Quyền tham gia quản lý nhà nước, quản lý xã hội của công dân
de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.