Để học tốt Hóa học lớp 9 - Giải bài tập Hóa học lớp 9 - Hướng dẫn giải sách giáo khoa Hóa học lớp 9 - DeHocTot.com

Mục lục - Để học tốt lớp 9 - Sách giáo khoa lớp 9 - Hóa học lớp 9


CHƯƠNG 1: CÁC LOẠI HỢP CHẤT VÔ CƠ

Bài 6. Thực hành: Tính chất hóa học của oxit và axit

Bài 13. Luyện tập chương 1: Các hợp chất vô cơ

Bài 14. Thực hành: Tính chất hóa học của bazơ và muối

CHƯƠNG 2: KIM LOẠI

Bài 23. Thực hành: Tính chất hóa học của nhôm và sắt

CHƯƠNG 3: SƠ LƯỢC VỀ BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC

Bài 33. Thực hành: Tính chất hóa học của phi kim và hợp chất của chúng

CHƯƠNG 4: HIĐROCACBON. NHIÊN LIỆU

Bài 43. Thực hành: Tính chất của Hiđrocacbon

CHƯƠNG 5: DẪN XUẤT CỦA HIĐROCACBON. POLIME

Bài 49. Thực hành: Tính chất của rượu và axit

Bài 55. Thực hành: Tính chất của gluxit

de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.