Để học tốt Ngữ văn lớp 9 - Giải bài tập Ngữ văn lớp 9 - Hướng dẫn giải sách giáo khoa Ngữ văn lớp 9 - DeHocTot.com

Mục lục - Để học tốt lớp 9 - Sách giáo khoa lớp 9 - Ngữ văn lớp 9


Bài 4 SGK Ngữ Văn 9

Chuyện người con gái nam xương - Nguyễn Dữ

Bài 5 SGK Ngữ Văn 9

Hoàng lê nhất thống chí - Ngô gia văn phái

Bài 6 SGK Ngữ Văn 9
Truyện Kiều - Nguyễn Du
Bài 7 SGK Ngữ Văn 9

Kiều ở lầu ngưng bích (trích Truyện Kiều - Nguyễn Du)

Bài 8 SGK Ngữ Văn 9

Lục Vân Tiên cứu Kiều Nguyệt Nga - Nguyễn Đình Chiểu

Kiều báo ân báo oán (trích Truyện Kiều - Nguyễn Du)

Bài 10 SGK Ngữ Văn 9

Bài thơ về Tiểu đội xe không kính - Phạm Tiến Duật

Đồng chí - Chính Hữu

Bài 11 SGK Ngữ Văn 9

Bếp lửa - Bằng Việt

Đoàn thuyền đánh cá - Huy Cận

Bài 12 SGK Ngữ Văn 9

Ánh trăng - Nguyễn Duy

Khúc hát ru những em bé lớn trên lưng mẹ - Nguyễn Khoa Điềm

Tổng kết về từ vựng (tiếp theo) Bài 12

Luyện tập viết đoạn văn tự sự có sử dụng yếu tố nghị luận

Bài 13 SGK Ngữ Văn 9

Làng - Kim Lân

Bài 14 SGK Ngữ Văn 9

Lặng lẽ Sa Pa - Nguyễn Thành Long

Viết bài tập làm văn số 3 - Văn tự sự

Bài 15 SGK Ngữ Văn 9

Chiếc lược ngà - Nguyễn Quang Sáng

Bài 19 SGK Ngữ Văn 9
Bài 20 SGK Ngữ Văn 9
Bài 22 SGK Ngữ Văn 9

Con cò - Chế Lan Viên

Bài 23 SGK Ngữ Văn 9

Viếng Lăng Bác - Viễn Phương