Để học tốt Địa lí lớp 9 - Giải bài tập Địa lí lớp 9 - Hướng dẫn giải sách bài tập Địa lí lớp 9 - DeHocTot.com

Mục lục - Để học tốt lớp 9 - Sách bài tập lớp 9 - Địa lí lớp 9


ĐỊA LÍ KINH TẾ

Bài 10. Thực hành vẽ và phân tích biểu đồ về sự thay đổi cơ cấu diện tích gieo trồng phân theo các loại cây, sự tăng trưởng đàn gia súc, gia cầm

Bài 11. Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố công nghiệp

Bài 16. Thực hành vẽ biểu đồ về sự thay đổi cơ cấu kinh tế

SỰ PHÂN HÓA LÃNH THỔ

Bài 19. Thực hành đọc bản đồ, phân tích và đánh giá ảnh hưởng của tài nguyên khoáng sản đối với phát triển công nghiệp ở trung du và miền núi Bắc Bộ

Bài 22. Thực hành vẽ và phân tích biểu đồ về mối quan hệ giữa dân số , sản lượng lương thực, và bình quân lương thực theo đầu người

Bài 27. Thực hành: kinh tế biển của Bắc Trung Bộ và Duyên Hải Nam Trung Bộ

Bài 30. Thực hành so sánh tình hình sản xuất cây công nghiệp lâu năm ở Trung Du và miền núi Bắc Bộ với Tây Nguyên

Bài 37. Thực hành vẽ và phân tích biểu đồ về tình hình sản xuất của ngành công nghiệp thủy sản ở Đồng Bằng Sông Cửu Long

Bài 39. Phát triển tổng hợp kinh tế và bảo vệ tài nguyên môi trường biển đảo (tiếp theo)

Bài 40. Thực hành đánh giá tiềm năng kinh tế của các đảo ven bờ và tìm hiểu vể ngành công nghiệp dầu khí

de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.