A. Phonetics - trang 40 - Unit 11 - Sách bài tập (SBT) tiếng Anh 9 mới - 1. Each statement below has two replies. Mark each... DeHocTot.com

A. Phonetics - trang 40 - Unit 11 - Sách bài tập (SBT) tiếng Anh 9 mới

Tiếng anh mới


1. Each statement below has two replies. Mark each reply with the correct tone using rising or falling arrows. Then practise saying them with a partner.
Mỗi câu sau có hai câu trả lời. Ký hiệu mỗi câu với dấu lên xuống. Luyện tập với bạn bè.

Example:

A: More women will be participating in politics.

B: Yes, it may be true, (agree)

C; Well, maybe, (disagree)

Key - Đáp án:de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay