Câu 1 Unit 1 trang 5 Sách bài tập (SBT) Tiếng Anh 9 - Fill in the table with the words from the box. (Đ... DeHocTot.com

Câu 1 Unit 1 trang 5 Sách bài tập (SBT) Tiếng Anh 9

Tiếng anh


Fill in the table with the words from the box. (Điền vào bảng với những từ trong hộp) 

a)   dollar                                                         f) Vientiane

b)  Khmer ,                                                    g) Filipino

c) Jakarta                                                       h) Singapore

d)  ringgit                                                        i) Thai

e) Burmese                                                     j) bahtde-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay