Câu 1 Unit 10 Trang 96 Sách bài tập (SBT) Tiếng Anh 9 - Look at the pictures. Write the answers with may a... DeHocTot.com

Câu 1 Unit 10 Trang 96 Sách bài tập (SBT) Tiếng Anh 9

Tiếng anh


Look at the pictures. Write the answers with may and might.

(Nhìn vào những bức tranh. Viết câu trả lời bằng may và might)

a)    Where are you going this weekend?

- I may go to Ha long or I might go to Ho Chi Minh City.

b) What game are you going to play?

-____________________________

c) What is she going to have for dinner ?

________________________________

d) How are they going to get home ? ( take)

___________________________________

e) When will we see Liz again ?

_____________________________

Đáp án

a)  I may go to Ha Long or I might go to Ho Chi Minh City. (Tôi có thể đi Hạ Long hoặc tôi có thể đến Thành phố Hồ Chí Minh.)

b)  I may play soccer or I might play badminton. (Tôi có thể chơi bóng đá hoặc tôi có thể chơi cầu lông.)

c)  She may have fish or she might have chicken for dinner. (Cô ấy có thể ăn cá hoặc cô ấy có thể ăn thịt gà.)

d)  They may take a taxi or they might take a (mini)bus home. (Họ có thể đi taxi hoặc họ có thể đi xe buýt (mini).)

e)  We may see her on Thursday or we might see her on Saturday. (Chúng tôi có thể gặp cô ấy vào thứ năm hoặc chúng tôi có thể gặp cô ấy vào thứ bảy.)de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay