Câu 1 Unit 2 Trang 15 Sách bài tập (SBT) Tiếng Anh 9 - Make sentences about the following people.  ( ... DeHocTot.com

Câu 1 Unit 2 Trang 15 Sách bài tập (SBT) Tiếng Anh 9

Tiếng anh


Make sentences about the following people. 

( Viết các câu về những người bên dưới)

Example:

Jane

- be/journalist/ 3 years.

- meet/ a lot of famous people.

- not be/ on television.

Jane has been a journalist for 3 years.

She has met a lot of famous people.

She hasn't been on television.

a)   Tom

- be/ explorer/ 10 years.

- be/ North Pole.

- never see/ polar bears.

b)   Sandra

- be/ tennis player/ since/ be/ 10.

- win/ a senior competition.

- not play/ at Wimbledon.

c)  Jack and Jill

- be/ unemployed/ 2 years.

- apply for/ some jobs/ around the country.

- not get/ any jobs.

d)  Lien

- work/ doctor/ since 2001.

- save/ many sick people.

- herself/ never be/ ill. 

e)  Nam

- be/ interpreter/ 5 years.

- translate/ some international conferences.

- not be/ English speaking countries.

Đáp án

a) Tom has been an explorer for 10 years. ( Tom là một nhà thám hiểm khoảng 10 năm nay)

    He has been to the North Pole. (Anh ấy vẫn sống ở Bắc cực)

    He has never seen polar bears. (Anh ấy chưa bao giờ nhìn thấy gấu bắc cực)

b) Sandra has been a tennis player since she was 10 (years old). (Sandra  đã là cầu thủ tennis từ khi cô ấy 10 tuổi)

    She has won a senior competition. (Cô ấy đã  thắng cuộc thi ở trường trung học)

     She hasn't played at Wimbledon. ( Cô  ấy không chơi ở Wimbledon)

c) Jack and Jill have been unemployed for 2 years. (Jack  và Jill đã thất nghiệp được 2 năm rồi)

    They have applied for some jobs around the country. (Họ đã đi xin việc khắp mọi nơi trên đất nước)

    They haven't got any jobs. ( Họ vẫn chưa có bất kì công việc nào) 

d) Lien has worked as a doctor since 2001. (Liên là bác sĩ từ năm 2001)

    She has saved many sick people. (Cô ấy đã cứu được nhiều  người bệnh)

    She herself has never been ill. (Bản thân cô ấy chưa bao giờ bị ốm)

e) Nam has been an interpreter for 5 years. (Nam đã là thông dịch viên được 5 năm rồi)

    He has translated at/for some international conferences. (Anh ấy  phiên dịch cho một vài hội nghị quốc tế)

    He has not been to any English speaking countries. (Anh ấy chưa từng đến bất kì  đất nước nói tếng anh nào)de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay