Câu 1 Unit 9 Trang 86 Sách bài tập (SBT) Tiếng Anh 9 - Which postcard do you like? Which postcard do you ... DeHocTot.com

Câu 1 Unit 9 Trang 86 Sách bài tập (SBT) Tiếng Anh 9

Tiếng anh


Which postcard do you like? Which postcard do you dislike? Use that or which in your answers.

(Bạn thích loại bưu thiếp nào? Bưu thiếp nào mà bạn không thích? Sử dụng nó hoặc trong câu trả lời của bạn.)

Example: b) I like the postcard which shows terrifying lightnings (Tôi thích tấm bưu thiếp thể hiện những ánh chớp đáng sợ)

Đáp án

I like the postcard which shows  a beautiful sunrise. (Tôi thích tấm bưu thiếp thể hiện một mặt trời mọc đẹp)

I dislike the postcard which shows a violent eruption. (Tôi không thích tấm bưu thiếp thể hiện sự phun trào kinh khủng của núi lửa)de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay