Câu 10 Unit 2 Trang 23 Sách bài tập (SBT) Tiếng Anh 9 - Read the passage and complete each gap by choosing... DeHocTot.com

Câu 10 Unit 2 Trang 23 Sách bài tập (SBT) Tiếng Anh 9

Tiếng anh


Read the passage and complete each gap by choosing the correct word A, B, C or D.

( Đọc bài văn và hoàn thành chỗ trống bằng việc chọn những chữa cái A, B, C, D.)

In general, people in Britain and the US dress fairly (1)________ . Many wear casual clothes most of (2)________ time, not just when they are at home or on holiday. Men and women wear jeans (3)_________ a shirt or T-shirt and a sweater to go (4)________ , meet friends, go to a pub or bar, or take their children out. Leggings, which are women's trousers (5)________ stretch to fit tightly, or jogging pants are also (6)________ . Older people are more (6) _______to dress more smartly, with women (8)________ a dress or shirt and blouse, and men a shirt, jacket and trousers when they go out. In summer younger people may wear shorts, but some people think they are only (9)________ on the beach. When the weather is hot some men take off their shirts, (10)________ some people do not like this. Most people in Britain dress up, which means putting on smart clothes, to go to party or restaurant. Some restaurants will not (11)________ people who are wearing jeans or men (12) _______ a tie.

1. A. formal

B. informally

C. in form

D. informal

2. A. the

B. their

C. day

D. free

3. A. with

B. under

C. together

D. along

4. A.shop

B. shops

C. shopping

D. for shop

5. A. to

B. with

C. they

D. that

6. A. many

B. much

C. popular

D. well known

7. A. possible

B. like

C. likely

D. certainly

8. A. wear

B. wearing

C. are wearing

D. be wearing

9. A. appropriate

B. suit

C. fit

D. well

10. A. therefore

B. since

C. hence

D. though

11. A. let in

B. allow

C. permit

D. agree

12. A. wear

B. wearing

C. not to have

D. without

 Đáp án

1. B             4. C                 7. C               10. D

2. A             5. D                 8. B               11. A

3. A             6. C                 9. A                12. D

Dịch

Nhìn chung, mọi người ở Anh và Mỹ ăn  mặc khá thoải mái, không theo nghi thức. Nhều người mặc quần áo bình thường hầu hết mọi lúc, không chỉ khi họ ở nhà mà còn cả trong kì nghỉ dưỡng. Đàn ông và phụ nữ mặc quần jean với váy ngắn hoặc áo sơ mi và áo len dài để đi mua sắm, gặp gỡ bạn bè, tới quán rượu hoặc vũ trường, hoặc dẫn những đứa trẻ ra ngoài. Xà cạp, cái mà là quần dài của phụ nữ bó chặt, hoặc quần thể thao thì cũng phổ biến. Những người già có thể mặc lịch sự hơn, với phụ nữ người mặc đầm, váy ngắn hoặc áo choàng và đàn ông với áo sơ mi, áo khoác và quần âu khi họ đi ra ngoài. Mùa hè, những người trẻ có thể mặc quần đùi, nhưng nhiều người nghĩ nó chỉ thích hợp ở bãi biển thôi. Khi thời tiết nóng, một vài người đàn ông cởi áo phông mặc dù một vài người không thích điều này. Hầu hết mọi người ở Anh đẹp, điều này có nghĩa là mặc quần áo lịch sự khi đi dự tiệc, hay nhà hàng. Một vài nhà hàng sẽ không để họ vào trong nếu họ mặc quần jean hoặc dàn ông không có cà vạt.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay