Câu 10 Unit 7 Trang 74 Sách bài tập (SBT) Tiếng Anh 9 - Use the correct form of the verbs in brackets to c... DeHocTot.com

Câu 10 Unit 7 Trang 74 Sách bài tập (SBT) Tiếng Anh 9

Tiếng anh


Use the correct form of the verbs in brackets to complete the sentences.
( Sử dụng dạng đúng của động từ trong ngoặc để hoàn thành các câu)

1. Taking a whole-house approach to _________  energy ensures that dollars we invest to save energy are spent wisely. (SAVE)

(Thực hiện một cách tiếp cận toàn bộ nhà ở để_________ năng lượng đảm bảo rằng số đô la chúng ta đầu tư để tiết kiệm năng lượng được chi tiêu một cách khôn ngoan)

2. After gathering information about your home, you can make a list of changes for cost-effective energy ____________  and better comfort and safety. (IMPROVE)

(Sau khi thu thập thông tin về nhà của bạn, bạn có thể lập một danh sách các thay đổi cho năng lượng hiệu quả về năng lượng ________ và thoải mái hơn và an toàn hơn)

3. You can save energy and money and increase your comfort by properly maintaining and upgrading your (EQUIP)

( Bạn có thể tiết kiệm năng lượng và tiền bạc và tăng sự thoải mái bằng cách duy trì và nâng cấp _______ của bạn)

4. If you plan to buy a new heating system, ask for_________ about the latest technologies available to consumers. (INFORM)

( Nếu bạn dự định mua một hệ thống sưởi ấm mới, hãy hỏi thông tin về các công nghệ mới nhất có sẵn cho người tiêu dùng)

5. Buying a bigger room air-conditioning unit won't necessarily make you feel more ______ during the hot summer months. (COMFORT)

( Mua một máy điều hòa không khí lớn hơn phòng sẽ không nhất thiết làm cho bạn cảm thấy ______ hơn trong những tháng mùa hè nóng)

6. You should consider using an interior fan in conjunction with your window air ___________  to spread the cooled air more effectively through your home. (CONDITION)

( Bạn nên cân nhắc việc sử dụng quạt bên trong kết hợp với ________ không khí cửa sổ của bạn để làm cho không khí mát mẻ hơn hiệu quả hơn thông qua nhà bạn)

7. Heating and_________ your home uses more energy and drains more energy money than any other system in your home. (COOL)

( Sưởi ấm và _________ nhà bạn sử dụng nhiều năng lượng hơn và tiết kiệm năng lượng hơn bất kỳ hệ thống khác trong nhà của bạn)

8. More than 1.5 million homes and_________ in the United States have invested in solar water heating systems, and more than 90 percent of these customers consider the systems a good investment. (BUSY)

( Hơn 1,5 triệu gia đình và _________ tại Hoa Kỳ đã đầu tư vào các hệ thống làm nóng nước bằng năng lượng mặt trời, và hơn 90% các khách hàng này cho rằng hệ thống này là một khoản đầu tư tốt)

9. The solar water-heating units are __________ friendly and can now be installed on your roof to blend with the architecture of your house. (ENVIRONMENT)

( Các đơn vị nước nóng năng lượng mặt trời thì thân thiện với môi trường và bây giờ có thể được cài đặt trên mái của bạn để pha trộn với kiến trúc ngôi nhà của bạn)

10. Windows can be one of your home's most __________  features. Unfortunately, they can also account for up to 25 percent of your heating and cooling bills. (ATTRACT)

( Những cái của sổ có thể là một trong những tính năng của nhà bạn của _________ nhất. Thật không may, chúng cũng có thể chiếm đến 25% các hóa đơn làm nóng và làm mát của bạn)

11.  Many people realize that installing their home with better windows will improve their home's energy (PERFORM)

( Nhiều người nhận ra rằng việc cài đặt ngôi nhà của họ với cửa sổ tốt hơn sẽ cải thiện năng lượng hiệu suất nhà của họ)

12. Take advantage ol daylight by_________ light-colored curtains on your windows to allow daylight to penetrate the room. (USE). 

( Tận dụng ánh sáng ban ngày bằng cách sử dụng màn cửa màu sáng trên cửa sổ của bạn để cho ánh sáng ban ngày xuyên qua phòng)

13. For cooking with natural gas, look for blue fames; yellow fames indicate the gas is burning ineffciently and an ________ may be needed. (ADJUST)

 ( Để nấu bằng khí tự nhiên, hãy tìm ngọn lửa màu xanh; ngọn lửa màu vàng cho thấy khí đốt đang cháy một cách hiệu quả và cần có sự điều chỉnh)

14. Appliances account for about 17 percent of your household's energy __________ , with refrigerators, clothes washers, and clothes dryers at the top of the_________ list. (CONSUME)

( Thiết bị gia dụng chiếm khoảng 17% tiêu thụ năng lượng của gia đình bạn, với tủ lạnh, máy giặt và máy sấy quần áo ở đầu danh sách tiêu thụ)

15. When you're shopping for_________ , think of two price tags. The frst one covers the purchase price. The second price tag is the cost of operation during its lifetime. (APPLY)

( Khi bạn mua thiết bị, hãy nghĩ đến hai thẻ giá. Loại đầu tiên bao gồm giá mua. Thẻ giá thứ hai là chi phí vận hành trong suốt thời gian sử dụng)

 Đáp án

1. saving                             9. environmentally

2. improvements                10. attractive

3. equipment                      11. performance

4. information                     12. using

5. comfortable                     13. adjustment

6. conditioner                      14. consumption/consumption

7. cooling                             15. appliances

8. businessesde-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay