Câu 2 Unit 5 Trang 47 Sách bài tập (SBT) Tiếng Anh 9 - What do you and your relatives like/dislike doin... DeHocTot.com

Câu 2 Unit 5 Trang 47 Sách bài tập (SBT) Tiếng Anh 9

Tiếng anh


What do you and your relatives like/dislike doing? Use the following words in the box and the expressions under each picture to write nine true sentences.

( Bạn và họ hàng của bạn thích/không thích làm gì? Sử dụng những từ bên dưới trong hộp và sự thể hiện dưới mỗi bức tranh để viết 9 câu có thật)

Example : g) I hate watching video.

hate, like, love, enjoy, be interested in, dislike

Gợi ý: sau các động từ (hate, like, love, enjoy, be interested in, dislike) học sinh chú ý sử dạng V-ing của động từ.

.comde-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay