Câu 2 Unit 8 Trang 76 Sách bài tập ( SBT) Tiếng Anh 9 - Complete the sentences. Choose the most appropriat... DeHocTot.com

Câu 2 Unit 8 Trang 76 Sách bài tập ( SBT) Tiếng Anh 9

Tiếng anh


Complete the sentences. Choose the most appropriate ending from the box and make it into a relative clause

(Hoàn thành câu. Chọn kết thúc thích hợp nhất từ hộp và biến nó thành một mệnh đề quan hệ)

+ they were taken at the Christmas party

+ he has dreamt of it for a long time

+ he used to live in my neighborhood some years ago

+ it is about to take place in the city

+ it is called Passover

+  it is celebrated in Viet Nam on the 15th of August in a lunar year

+ it was displayed on the National Day

+ they are special Vietnamese food for the New Year

+ you bought it at the New Year Fair last week

+ they live in the Amazon jungle

a) On our friend's birthday we will give him a present that he has dreamt of for a long time.

(Vào ngày sinh nhật của bạn tôi, chúng tôi sẽ cho anh ấy một món quà anh ấy mơ ước trong một thời gian dài)

a) On our friend's birthday we will give him a present_____________

b) We all like sticky rice cakes ______________

(Chúng ta đều thích bánh gạo nếp___________)

c) Jill is in a hurry because she does not want to miss the colorful parade

(Jill đang vội vì cô ấy không muốn bỏ lỡ lễ diễu hành đầy màu sắc)

d) People in Israel are going to celebrate their festival_____________

e) Do you know the name of a festival______________?

(Người dân Israel sẽ tổ chức lễ hội của họ__________?)

f) I really enjoyed the firework______________

(Tôi thực sự rất thích pháo hoa__________)

g) Today is the birthday of my friend ____________

(Hôm nay là sinh nhật của bạn tôi_________)

h) This is an interesting book about special celebrations of a tribe ____________

(Đây là một cuốn sách thú vị về các buổi lễ đặc biệt của một bộ lạc)

i) Where are the photos_________________?

(Những tấm ảnh ở đâu___________?)

j) Have you told Jim about the funny hat _______________

(Bạn đã nói với Jim về chiếc mũ vui nhộn)

Đáp án 

a) On my friend's birthday we will give him a present that he has dreamt of fo a long time.

b) We all like sticky rice cakes which are special Vietnamese food for the New Year.

(Tất cả chúng ta đều thích bánh gạo nếp là thức ăn Việt Nam đặc biệt cho năm mới.)

c) Jill is in a hurry because she does not want to miss the colorful parade which is about to take place in the city

(Jill đang vội vàng vì cô không muốn bỏ lỡ diễu hành đầy màu sắc sắp diễn ra trong thành phố.)

d) People in Israel are going to celebrate their festival which is called Passover.

(Người dân Israel sẽ cử hành lễ hội của họ được gọi là Lễ Vượt Qua.)

e) Do you know the name of a festival which is celebrated in Viet Nam on the 15th of August in a lunar year?

(Bạn có biết tên của một lễ hội được tổ chức ở Việt Nam vào ngày 15 tháng 8 năm âm lịch)

f) I really enjoyed the firework which was displayed on the National Day.

(Tôi thực sự thích pháo hoa được trưng bày vào ngày Quốc khánh.)

g) Today is the birthday of my friend who used to live in my neighborhood some years ago.

(Hôm nay là ngày sinh nhật của bạn tôi quen sống ở khu phố tôi cách đây vài năm.)

h) This is an interesting book about special celebrations of a tribe who live in the Amazon jungle.

(Đây là một cuốn sách thú vị về các buổi lễ đặc biệt của một bộ tộc sống trong rừng Amazon)

i) Where are the photos which were taken at the Christmas party?

(Các bức ảnh chụp ở bữa tiệc Giáng sinh ở đâu?)

j) Have you told Jim about the funny hat that you bought at the New Year Fair last week?

(Bạn đã nói với Jim về chiếc mũ vui nhộn mà bạn đã mua ở Hội chợ năm mới vào tuần trước?)de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay