Câu 2 Unit 9 Trang 98 Sách bài tập ( SBT) Tiếng Anh 9 - Mr. Robinson has just won a lot of money in the ... DeHocTot.com

Câu 2 Unit 9 Trang 98 Sách bài tập ( SBT) Tiếng Anh 9

Tiếng anh


Mr. Robinson has just won a lot of money in the lottery. Write the sentences telling what he may/might do.

(Ông Robinson đã giành được rất nhiều tiền trong cuộc xổ số. Viết câu nói về những gì anh ấy có thể làm.)

a) buy/ new car                   He may ¡might buy a new car.

b) rent/ new house                      __________

c) visit/ Da Lat for a week            __________

d) buy/ new TV                           __________

e) take/ family to a restaurant    __________

f) keep money/ bank                ____________

Đáp án

a) He may/might buy a new car.

b) He may/might rent a new house.

c) He may/might visit Da Lat for a week.

d)  He may/might buy a new TV.

e) He may/might take his family to a restaurant

f) He may/might keep his money in a bank

Dịch

a) Anh ta có thể / có thể mua một chiếc xe mới.

b) Anh ta có thể / có thể thuê một ngôi nhà mới.

c) Có thể thăm Đà Lạt trong một tuần.

d) Anh ta có thể / có thể mua một chiếc TV mới.

e) Có thể đưa gia đình đến nhà hàng

f) Anh ta có thể / có thể giữ tiền trong ngân hàngde-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay