Câu 3 Unit 3 Trang 26 Sách bài tập (SBT) Tiếng Anh 9 - Write sentences about you.(Viết câu về bạn)... DeHocTot.com

Câu 3 Unit 3 Trang 26 Sách bài tập (SBT) Tiếng Anh 9

Tiếng anh


Write sentences about you.

(Viết câu về bạn)

a) (something you would like to have. Example: a new bike, a computer,..

I wish I __________________

b) (something you would like to be able to do. Example: fly a plane, play soccer in the school team, sing beautifully, ...)

I wish I___________________

c) (somewhere you would like to go. Example: Hung Temples, Ha Long Bay, Phu Quoc Island,...)

I wish I___________________

Đáp án

(Optional: depending on students' ideas.)

a) I wish I had a new bike/computer. ( Tôi ước tôi cs 1 cái xe đạp / máy tính mới)

b) I wish I could play soccer in the school team. (Tôi ước tôi có thể chơi bóng đá trong đội của trường)

c) I wish I could go /went to Ha Long Bay. (Tôi ước tôi có đi tới Vịnh Hạ Long).de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay