Câu 3 Unit 6 Trang 58 Sách bài tập (SBT) Tiếng Anh 9 -  Give answers to the following questions.(Trả l... DeHocTot.com

Câu 3 Unit 6 Trang 58 Sách bài tập (SBT) Tiếng Anh 9

Tiếng anh


 Give answers to the following questions.

(Trả lời những câu hỏi sau)

a) How do you usually feel before an exam? (Bạn thường cảm thấy như thế nào trước mỗi kì thi)

b) How do you usually walk when you are tired? (Bạn thường đi bộ như thế nào khi bạn mệt mỏi)

c) How do you feel when you have good news? (Bạn thường cảm thấy như thế nào khi bạn có tin tốt)

d) How do you usually study before an exam? , (Bạn thườnghọc như thế nào trước khi có kì thi)

e) How do you usually sing in a class meeting? (Bạn thường hát như thế nào trong cuộc gặp mặt lớp )

f) How do you usually play in a sports game? (Bạn thường chơi như thế nào các môn thể thao)

g) What is your English like? (Tiếng anh của bạn như thế nào)

Đáp án

a) I usually feel worried before an exam. (Tôi thường cảm thấy lo lắng trước kì thi)

b) I usually walk slowly when I am tired. (Tôi thường đi bộ chậm khi tôi mệt)

c) I feel (very) happy when I have good news. (Tôi thường cảm tấy vui khi tôi có tin tốt)

d) I usually study hard before an exam. (Tôi thường học chăm chỉ trước kì thi)

e) I usually sing (very) cheerfully in a class meeting. (Tôi  thường hát rất vui vẻ khi tôi họp lớp)

f) I usually play well/effectively in a sports game. (Tôi thường chơi rất giỏi các môn thể thao)

g) My English is good/fair / ... (Tiếng anh của tôi tốt/ bình thường)de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay