Câu 3 Unit 7 Trang 68 Sách bài tập (SBT) Tiếng Anh 9 - What do these people do? Match each word with its ... DeHocTot.com

Câu 3 Unit 7 Trang 68 Sách bài tập (SBT) Tiếng Anh 9

Tiếng anh


What do these people do? Match each word with its definition. Write full sentences.

( Những người này làm nghề gì ? Nối mỗi từ với định nghĩa của nó. Viết câu đầy đủ)

a) electrician (thợ sửa điện)

b) plumber (Thợ ống nước)

c) goldsmith (thợ kim hoàn)

d) carpenter (thợ mộc)

e) locksmith (thợ khóa)

f) bricklayer (thợ nề)

1. a person who makes and repairs locks ( người làm và sửa khóa)

2. a person who has skills in building with bricks ( người có kĩ năng xây dừng với gạch)

3. a person whose occupation is the installation, maintenance, repair, or operation of electric equipment and circuitry 

( người mà nghề nghiệp của họ là cài đặt, duy trì, sửa, hoặc điều hành thiết bị điện và công tắc điện)

4. a person who installs and repairs water pipes ( người cài đặt và sửa ống nước)

5. a person who makes and repairs articles of gold ( người làm và sửa kim hoàn)

6. a skilled worker who makes, finishes, and repairs wooden objects and pieces of furniture ( người có kỹ sảo làm, hoàn thành và sửa vật gỗ và dụng cụ)

Đáp án

1 - e:   A locksmith is a person who makes and repairs locks.

2 - f:    A bricklayer is a person who has skills in building with bricks.

3 - a:    An electrician is a person whose occupation is the installation, maintenance, repair, or operation of electric equipment and circuitry.

4 - b:    A plumber is a person who installs and repairs water pipes.

5 - c:    A goldsmith is a person who makes and repairs articles of gold.

6 - d:   A carpenter is a skilled worker who makes, finishes, and repairs wooden objects and pieces of furniture.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay