Câu 3 Unit 9 Trang 88 Sách bài tập (SBT) Tiếng Anh 9 - Fill in the gap in each sentence with one suitable... DeHocTot.com

Câu 3 Unit 9 Trang 88 Sách bài tập (SBT) Tiếng Anh 9

Tiếng anh


Fill in the gap in each sentence with one suitable word.

(Điền vào chỗ trống với một từ thích hợp)

a) Have you ever been____________ by lightning? 

(Bạn đã bao giờ ____________ bởi sét?)

b) The Amazon river basin has the world's largest_____________ rainforest.

(Lưu vực sông Amazon có rừng mưa nhiệt đới lớn nhất thế giới _____________.)

c) Scientists are very interested in ______________ power. They are thinking of how to use the rise and fall of the tide to produce electricity.

(Các nhà khoa học rất quan tâm đến ______________ quyền lực. Họ đang nghĩ đến việc sử dụng sự gia tăng và giảm của thủy triều để sản xuất điện.)

d) The girl fell into the river but a passer-by_____________ her from drowning.

(Cô gái rơi xuống sông nhưng người qua đường _____________ cô ấy khỏi bị chết đuối.)

e) Only the female mosquito can ___________ blood and transmit malaria.

(Chỉ có muỗi cái mới có thể ___________ máu và truyền bệnh sốt rét.)

f) Some species of turtle can stay____________ for 24 hours.

(Một số loài rùa có thể ở lại ____________ trong 24 giờ.)

Đáp án 

a) Have you ever been struck by lightning? ( Bạn đã bao giờ bị sét đánh?)

b) The Amazon river basin has the world's largest tropical rainforest.

(lưu vực sông Amazon có rừng mưa nhiệt đới lớn nhất thế giới.)

c) Scientists are very interested in tidal power. They are thinking of how to use the rise and fall of the tide to produce electricity.

 (Các nhà khoa học rất quan tâm đến thủy triều. Họ đang nghĩ đến việc sử dụng sự gia tăng và giảm của thủy triều để sản xuất điện.)

d) The girl fell into the river but a passer-by saved her from drowning.

(Cô gái rơi xuống sông nhưng người qua đường cứu cô khỏi bị chết đuối)

e) Only the female mosquito can suck blood and transmit malaria.

(Chỉ có muỗi cái mới có thể hút máu và truyền bệnh sốt rét.)

f) Some species of turtle can stay underwater for 24 hours.

(Một số loài rùa có thể ở dưới nước trong 24 giờ)de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay