Câu 4 Unit 1 Trang 7 Sách bài tập (SBT) Tiếng Anh 9 - You are talking to a friend who has just come ba... DeHocTot.com

Câu 4 Unit 1 Trang 7 Sách bài tập (SBT) Tiếng Anh 9

Tiếng anh


You are talking to a friend who has just come back from an overseas trip. Ask her/him about it. Write your questiion.

( Bạn đang nói chuyện với một người bạn, người vừa mới trở về từ chuyến du lịch nước ngoài. Hỏi cô ấy/ anh ấy về nó. Viết câu hỏi của bạn)

a) (where/ go?) 

Where did you go? (bạn đã đi đâu)

b) How long / stay there? (Ở đó bao lâu)

c) (what/ weather like?) ( Thời tiết như thế nào)

d) (what/ visit? ( Đi thăm cái gì)

e) (what/ see?) (Nhìn thấy những gì)

f) (speak English/ all the time?) (luôn nói tiếng anh )

g) (watch/ TV?) (xem ti vi)

h) (make/ new friends?) (kết bạn)

i) (like/ food?) (yêu thích đồ ăn)

j) (what/ like most?) ( Tích cái gì nhất)

Đáp án

a) Where did you go? ( Bạn đã đi đâu)

b) How long did you stay there? (Bạn đã ở đó bao lâu)

c) What was the weather like? ( Thời tiết thì như thế nào)

d) What did you visit? ( Bạn đã đi thăm gì)

e) What did you see? (Bạn đã nhìn thấy cái gì)

f) Did you speak English all the time? (Bạn có luôn nói tiếng anh không)

g) Did you watch TV? (Bạn có xem ti vi không )

h) Did you make any new friends? (Bạn có kết bạn với một vài người không )

i) Did you like the food? (Bạn có thích đồ ăn không )

j) What did you like most? (Bạn thích cái gì nhất)de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay