Câu 4 Unit 8 Trang 79 Sách bài tập (SBT) Tiếng Anh 9 - Write sentences. Use the words/phrases under eac... DeHocTot.com

Câu 4 Unit 8 Trang 79 Sách bài tập (SBT) Tiếng Anh 9

Tiếng anh


Write sentences. Use the words/phrases under each picture to write a sentence with although, though, or even though.

(Viết câu. Sử dụng các từ / cụm từ bên dưới mỗi hình ảnh để viết một câu với mặc dù, mặc dù, hoặc mặc dù.)

Đáp án

a) My father has to go to work though it is raining hard.

(Cha tôi phải đi làm dù trời mưa.)

b) Although it is very cold, Mr. Brown is waiting for the bus.

(Mặc dù trời rất lạnh, ông Brown đang đợi xe buýt.)

c) Although lion dancing is very popular in Viet Nam, my friend Anny does not enjoy it.

(Mặc dù múa lân rất phổ biến ở Việt Nam, bạn Anny của tôi không thích nó.)

d) Although Bob has a car, he always walks to work.

(Mặc dù Bob có một chiếc xe, anh luôn đi bộ đi làm)

e) Although my house is near the beach, I rarely go swimming.

(Mặc dù căn nhà của tôi ở gần bãi biển, tôi ít khi đi bơi)

f) Although video games are popular today, my brother loves reading.

(Mặc dù ngày nay trò chơi điện tử phổ biến, anh trai tôi rất thích đọc sách)

g) Although my brother is working in Ha Noi, he comes home on every public holiday.

(Mặc dù anh tôi đang làm việc ở Hà Nội, anh ấy trở về nhà vào mỗi ngày lễ.)

h) Although Paul is an Australian, he enjoys Vietnamese New Year.

(Mặc dù Paul là một người Úc, anh ấy thích Tết Nguyên đán.)

i) Although most children went to see the firework show, Linh and Lan stayed home watching TV

(Mặc dù hầu hết trẻ em đi xem chương trình bắn pháo hoa, Linh và Lan vẫn ở nhà xem ti vi)

.comde-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay