Câu 4 Unit 9 Trang 88 Sách bài tập (SBT) Tiếng Anh 9 - What are the words? Find the words which describe ... DeHocTot.com

Câu 4 Unit 9 Trang 88 Sách bài tập (SBT) Tiếng Anh 9

Tiếng anh


What are the words? Find the words which describe natural disasters and weather conditions in the puzzle. You can find more than 12 words.

(Các từ này là gì? Tìm những từ mô tả thiên tai và điều kiện thời tiết trong câu đố. Bạn có thể tìm thấy hơn 12 từ.) 

Đáp ánde-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay