Câu 5 Unit 6 Trang 59 Sách bài tập (SBT) Tiếng Anh 9 - Write the reasons. Some of our friends are sayin... DeHocTot.com

Câu 5 Unit 6 Trang 59 Sách bài tập (SBT) Tiếng Anh 9

Tiếng anh


Write the reasons. Some of our friends are saying why they are joining a "round the country ” tour.

(Viết lý do. Vài người bạn của chúng ta đang nói tại sao họ tham gia chuyến đi " vòng quanh đất nước")

a) Lan: I need it in my study. 

Lan is joining a "round the country" tour because/as/since she needs it in her study.

(Lan tham gia chuyến đi " vong quanh đất nước " vì cô ấy cần nó cho việc học của mình)

b) Mai: I want to give myself a new interest. ( Tôi muốn đem đến cho bản thân điều thú vị)

c) Nam: I like having new friends from other cities. ( Tôi muốn có những người bạn mới từ những nước khác)

d) Ba: I love seeing beautiful sights of the country. ( Tôi thích ngắm cảnh đẹp của quê hương)

e) Hoa: I want to visit all different regions of the country. ( Tôi muốn thăm quan tất cả các vùng của đát nước)

f) Tu: I am able to taste all delicious foods and fruits. ( Tôi có thể thử tất cả các món ăn và trái cây ngon)

g) Linh: I can enrich my geography knowledge. ( Tôi có thể làm giàu kiến thức địa lý cho bản thân)

Đáp án

a) Lan: I need it in my study.

Lan is joining a "round the country" tour because!as / since she needs it in her study.

b) Mai is joining a "round the country" tour because/as /since she wants to give herself a new interest.

c) Nam is joining a "round the country" tour because/as/since he likes having new friends from other cities.

d) Ba is joining a "round the country" tour because/as/since he loves seeing beautiful sights of the country.

e) Hoa is joining a "round the country" tour because/as/since she wants to visit all different regions of the country.

f) Tu is joining a "round the country" tour because/as/since he is able to taste all delicious foods and fruits.

Linh is joining a "round the country" tour because/as/since she can enrich her geography knowledge.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay