Câu 5 Unit 8 Trang 81 Sách bài tập (SBT) Tiếng Anh 9 - Complete the following sentences with your own wor... DeHocTot.com

Câu 5 Unit 8 Trang 81 Sách bài tập (SBT) Tiếng Anh 9

Tiếng anh


Complete the following sentences with your own words (Hoàn thành các câu sau bằng những từ của bạn)

a) Although my mom can sing very well,_______________

a) Although my mom can sing very well, she has never sung a song in public.

(Mặc dù mẹ tôi có thể hát rất tốt, nhưng bà ấy chưa bao giờ hát một bài hát trước công chúng)

b) Although___________ , I can't sing English songs.

 (Mặc dù ___________, tôi không thể hát bài hát Tiếng Anh)

c) Sue didn't come to my birthday party last Sunday though ___________

(Sue không đến bữa tiệc sinh nhật tôi chủ nhật tuần trước mặc dù __________)

d) Although we do not have a special day to celebrate our father or mother in Viet Nam,   ______ 

(Mặc dù chúng tôi không có ngày đặc biệt đề tổ chức cho bố và mẹ chúng tôi ở Việt Nam, nhưng __________)

e) Although my school is far from the city, many students ______

(Mặc dù trường học của tôi xa thành phố, nhiều học sinh _______)

f) We really enjoyed the trip to the museum last week though __________

(Chúng tôi thích chuyến đi tói bảo tàng tuần trước mặc dù ________)

g) Although my sister can draw very beautifully, she ___________

(Mặc dù chị gái tôi có thể vẽ rất đẹp, cô ấy ________)

h) Although my father has promised to give me a special present on my next birthday, my mother  _________

 (Mặc dù bố của tôi hứa cho tôi 1 món quà đặc biệt vào sinh nhật tới của tôi, mẹ tôi______)

i) Although the children love going to birthday parties, their parents _________

(Mặc dù những đứa trẻ thích đi tới bữa tiệc sinh nhật, ba mẹ của chúng _______)

j) I have to cancel the trip to Ha Long Bay this summer although ________

(Tôi phải hủy chuyến đi tới Hạ Long hè này mặc dù_________)de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay