Câu 5 Unit 9 Trang 89 Sách bài tập (SBT) Tiếng Anh 9 - Look at the world weather forecast and write sente... DeHocTot.com

Câu 5 Unit 9 Trang 89 Sách bài tập (SBT) Tiếng Anh 9

Tiếng anh


Look at the world weather forecast and write sentences.

(Nhìn vào dự báo thời tiết thế giới và viết câu.)

Example:

Ha Noi, which is the capital city of Viet Nam, will be partially cloudy.

OR:  It will be partially cloudy in Ha Noi, which is the capital of Viet Nam

( Hà Nội, là thủ đô của Việt Nam, sẽ bị mây một phần.

Hoặc : Sẽ có một phần mây tại Hà Nội, vốn là thủ đô của Việt Nam)

Đáp án

Ha Noi, which is the capital city of Viet Nam, will be partially cloudy.

Tokyo, which is the capital city of Japan, will be sunny.

Bangkok, which is the capital city of Thailand, will experience some showers.

Washington D.C., which is the capital city of the United States, will be cloudy.

Canberra, which is the capital city of Australia, will experience thunderstorms.

London, which is the capital city of Britain / the United Kingdom / (of Great Britain), will be partially cloudy.

Moscow, which is the capital city of Russia, will be rainy.

Dịch:

Hà Nội, là thủ đô của Việt Nam, sẽ bị mây một phần.

Tokyo, thủ đô của Nhật Bản, sẽ có nắng.

Bangkok, thủ đô của Thái Lan, sẽ có một chút mưa.

Washington D.C., là thủ đô của Hoa Kỳ, sẽ có nhiều mây.

Canberra, thủ đô của Úc, sẽ trải qua cơn bão.

London, thủ đô của Vương quốc Anh / Anh / (của Anh), sẽ bị mây một phần.

Moscow, thủ đô của Nga, sẽ bị mưa.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay