Câu 6 Unit 1 Trang 9 Sách bài tập (SBT) Tiếng Anh 9 - Use the following words to write sentences about w... DeHocTot.com

Câu 6 Unit 1 Trang 9 Sách bài tập (SBT) Tiếng Anh 9

Tiếng anh


Use the following words to write sentences about what you did and what you did not do five years ago.

( Sử dụng những từ bên dưới viết thành câu về cái mà bạn đã làm và không làm 5 năm trước đây)

a) study at a primary school (học ở trường tiểu học)

b) play video games (chơi điện tử)

c) write emails to friends (viết thư điện tử cho bạn)

d) go to school 6 days a week (( đi học 6 ngày một tuần)

e) learn English at school (học tiếng anh ở trường)

f) get letters from pen pals ( nhận thư của bạn qua thư tín)

g) play a musical instrument (chơi nhạc cụ)

h) play soccer with children in the neighborhood (chơi đá bóng với bạn cùng xóm)

i) search information about countries in the world (tìm kiếm thông tin về các nước trên thế giới)

j) get up early (thức dạy sớm)

Đáp án:

Gợi ý:

a) I studied/ didn't study at  Vu Phuc Primary school 5 years ago. (Tôi đã học/ không học ở trường tiểu học Vũ Phúc 5 năm trước)

b) I played/ didn't play video game 5 years ago. ( Tôi đã chơi/ không chơi điện tử 5 năm trước)

c) I wrote/ didn't write emails to friends 5 years ago ( Tôi đã viết/ không viết thư điện tử cho bạn bè 5 năm trước)

Học sinh viết các câu tương tự, chú ý chia động từ đúng thời quá khứ của nó.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay