Câu 6 Unit 3 Trang 28 Sách bài tập (SBT) Tiếng Anh 9 - Read then answer the questions.(Đọc và trả l... DeHocTot.com

Câu 6 Unit 3 Trang 28 Sách bài tập (SBT) Tiếng Anh 9

Tiếng anh


Read then answer the questions.

(Đọc và trả lời câu hỏi)

"THE PROPHECY"

People who live in California have every reason to be afraid of earthquakes. No one has ever forgotten the great quake that destroyed San Francisco in 1906. In May, 1988, the people of Los Angeles panicked. According to a prophecy made in the 16th century by a prophet called Nostradamus, the city would be destroyed early in 1988. During the panic, parents didn't send their children to school and people didn’t go to work. No one stayed at home, either. The airlines did great business carrying people who fled from their "doomed city". Which is more puzzling: how Nostradamus knew that a city which didn't even exist in his time would be destroyed in the 20th century, or the behavior of the people who believed "the prophecy"?

(L.G. Alexander, 1992: 109)

Dịch

Lời tiên tri

Người sông ở California có lý do để sợ động đất. Không ai  quên trận động đất lớn xảy ra ở San Francisco năm 1906. Tháng 5, 1988, người dân Los Angeles kinh hoàng. Theo như dự đoán ở thế kỉ 16 bởi nhà tiên tri Nostradamus, thành phố sẽ bị phá hủy vào năm 1988. Trong suốt cuộc hoảng loạn, bố mẹ không cho những đứa trẻ của họ đến trường và mọi người không đi làm. Cũng không một ai ở nhà. Các hãng hàng không có được lợi ích kinh doanh lớn trong việc đưa hành khách trón khỏi thành phố chết chóc. Điều này thì lúng túng: Làm như thế nào mà Nostradamus biết được thành phố đã không tồn tại trong thời đại của ông ấy sẽ bị phá hủy vào thế kỉ 20, hoặc là hành vi của mọi người tin vào lời tiên tri. 

(prophecy (n): lời tiên tri, đoán trước; prophet (n): nhà tiên tri; earthquake (n): động đất; panic (n), (v): (sự) hoảng sợ; flee (v) : rời bỏ, chạy trốn; doomed city: thành phố tận thế)

a) What are Californians afraid of? ( Người Canifornia sợ điều gì?)

b) When did the great earthquake destroy San Francisco? ( Trận động đất lớn phá hủy San Francisco khi nào?)

c) When was the prophecy about the destruction of Los Angeles made? ( Lời tiên tri về sựu phá hủy Los Angeles đợc đưa ra khi nào?)

d) According to the prophecy, when would the destruction of Los Angeles happen? (Theo như lời tiên tri, khi nào sự phá hủy Los Angeles xảy ra?)

e) What did people do during the panic? (Mọi người đã làm gì trong cuộc hoảng loạn)

Đáp án

a) Californians are afraid of earthquakes. ( Người California sợ động đất)

b) The great earthquake destroyed San Francisco in 1906. (Trận động đất lớn phá hủy San Francisco năm 1906)

c) The prophecy about the destruction of Los Angeles was made in the 16th century.

    (Lời tiên tri về sự phá hủy Los Angeles được đưa ra vào thế kỉ 16)

d) According to the prophecy, the destruction of Los Angeles would happen in 1988.

 (Theo như lời tiên tri, Sự phá hủy Los Angeles sẽ xảy ra vào năm 1988) 

e) During the panic, parents didn't send their children to school and people didn't go to work. No one stayed at home, either. Many people          fled from the "doomed city" by plane.

(Trong suốt cuộc hoảng loạn, ba mẹ không cho con họdđến trường, mọi người không đi làm. Không ai ở nhà. Nhiều nguwoif bỏ trốn bằng máy bay)de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay