Câu 7 Unit 1 Trang 10 Sách bài tập (SBT) Tiếng Anh 9 - ... DeHocTot.com

Câu 7 Unit 1 Trang 10 Sách bài tập (SBT) Tiếng Anh 9

Tiếng anh


Write sentences beginning with ”I wish"

( Viết câu bắt đầu bằng " Tôi ước"

a) I do not know many English words (I need more words to talk with my friends).

Example:

I wish I knew more English words.

b) My friend cannot stay with me longer (I don't want her to go home early).

c) You want to send an e-card to one of your friends on her birthday (You do not have her email address).

d) You don't have time to take your friend to many beauty spots in your city (and you feel sorry about that).

e) You want to watch a TV program called "The Wonders of The World" but you can't because you have to finish your homework.

f) You don't have a computer at home therefore you cannot get access to the Internet (You need a computer).

g) One of your pen pals has written to you and asked you to send her one of your most recent photos but you can't send her one because most of your photos were taken about two years ago.

h) There is a car show at the city show ground, but you can't go there because you have to go to the countryside with your family.

i) You want to talk with your pen pals on the phone, but it is too expensive for you to afford it.

j) Your bicycle is going to break down but you don't have money to repair it.

Đáp án

a) I wish I knew more English words. ( Tôi ước tôi biết nhều từ Tiếng anh hơn)

b) I wish my friend could stay with me longer. (Tôi ước bạn bè tôi có thể ở lại với tôi lâu hơn)

c) I wish I had my friend's email address to send her an e-card. (Tôi ước tôi có địa chỉ thư điện tử của bạn tôi để tôi gửi cho cô ấy một cái thiệp qua mạng)

d) I wish I had more time to take my friend to many beauty spots in my city. (Tôi ước tôi có nhiều thời gian để dẫn bạn tôi tới những nơi tươi đẹp trong thành phố)

e) I wish I did not have to finish my homework so that I could watch "The Wonders of The World". ( Tôi ước không phải làm bài tập về nhà để tôi có thể xem " Các kì quan của thế giới"

f) I wish I had a computer at home to get access to the Internet. (Tôi ước tôi có một cái máy vi tính ở nhà để truy cập mạng)

g) I wish I had a recent photo to send to my pen pal. (Tôi ước tôi có một bức ảnh hiện tại để gửi cho bạn qua thư tín của tôi)

h) I wish I could go to the car show at the city show ground. ( Tôi ước tôi có thể đi tới buổi ra mắt ô tô ở thành phố)

i) I wish the phone calls were not so expensive. (I wish the phone calls were much cheaper.) ( Tôi ước các cuộc gọi điện thoại không quá đắt)

j) I wish I had some money to repair my bicycle. ( Tôi ước tôi có tiền để sửa xe đạp của tôi).de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay