Câu 7 Unit 2 Trang 21 Sách bài tập (SBT) Tiếng Anh 9 - Read a sentence and write another sentence with th... DeHocTot.com

Câu 7 Unit 2 Trang 21 Sách bài tập (SBT) Tiếng Anh 9

Tiếng anh


Read a sentence and write another sentence with the same meaning.

(Đọc 1 câu và viết câu khác với nghĩa tương đương)

Example:

You should invite Lan to the party.

Lan should he invited to the party.

a) They had to cancel the flight because of the bad weather. ( Họ phải hủy chuyến bay vì thời tiết xấu)

The flight_________________

b) We must finish the project on time. (Họ phải hoàn thành dự án đúng hạn)

The project _______________

c) People can find a cure for cancer in the near future. (Mọi người có thể tìm thấy phương pháp cứu chữa bệnh ung thư trong tương lai gần)

A cure_________________

d) Someone might steal your bike if you leave it outside. (Ai đó có thể đã lấy cắp chiếc xe đạp của bạn nếu bạn để xe ở bên ngoài )

Your bike _________________

e) They ought to knock down the old building. (Họ phải kéo đổ tòa nhà cũ)

The old building________________

f) They held the 22nd SEA Games in Viet Nam in 2003. (Họ tổ chức SEA games lần thứ 22 ở Việt Nam vào năm 2003)

The 22nd SEA Games ______________

Đáp án

a) The flight had to be canceled because of the bad weather. ( Chuyến bay phải bị hủy bởi thời tiết xấu)

b) The project must be finished on time. ( Dự án phải được hoàn thành đúng hạn)

c) A cure for cancer can be found in the near future. ( Một phương pháp chữa bệnh ung thư có thể đợc tìm thấy trong tương lai gần)

d) Your bike might be stolen if you leave it outside. ( Xe đạp của bạn có thể bị lấy cắp nếu bạn để nó ở bên ngoài)

e) The old building ought to be knocked down. ( Tòa nhà cũ phải được kéo đổ)

f) The 22nd SEA Games were held in Viet Nam in 2003. ( SEA Games lần thứ 22 được  tổ chức ở Việt Nam năm 2003)de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay