Câu 7 Unit 3 Trang 29 sách bài tập (SBT) Tiếng Anh 9 - ... DeHocTot.com

Câu 7 Unit 3 Trang 29 sách bài tập (SBT) Tiếng Anh 9

Tiếng anh


Combine the sentences below with ”so”.

( Kết hợp các câu bên  dưới với "so")

a) Linh was out when we came. We left a message.

b) It is raining heavily. We take our umbrellas.

c) People wanted to see the opening of the ceremony. They started leaving home very early in the morning.

d) They didn't want to get home late. They hired a minibus.

e) Most tourists didn't bring their meals with them. They ate at the foodstalls along the roads.

f) Everyone was extremely tired after the visit. They slept on the bus on the way home.

Đáp án

a) Linh was out when we came, so we left a message.

(Linh  đã đi ra ngoài khi chúng tôi đến, bởi vậy chúng tôi để lại tin nhắn)

b) It is raining heavily, so we take our umbrellas. ( Trời mưa nặng hạt, bởi vậy chúng tôi mang theo ô)

c) People wanted to see the opening of the ceremony, so they started leaving home very early in the morning.

(Mọi người muốn xem phần đầu của cuộc hội nghị, bởi vậy họ bắt đầu ròi nhà rất sớm vào buổi sáng)

d) They didn't want to get home late, so they hired a minibus. (Họ không muốn  về nhà muộn, bởi vậy họ thuê 1 chiếc xe bus nhỏ)

e) Most tourists didn't bring their meals with them, so they ate at the foodstalls along the roads.

(Hầu hết du khách không mang bữa ăn của họ, bởi vậy họ  đã ăn quán ăn dọc đường)

f) Everyone was extremely tired after the visit, so they slept on the bus on the way home.

(Mọi người quá mệt sau chuyến thăm, bởi vậy họ ngủ trên xe bus trên đường về nhà)

.comde-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay