Câu 7 Unit 9 Trang 92 Sách bài tập ( SBT) Tiếng Anh 9 - Fill in each gap with ONE suitable word.(Điền v... DeHocTot.com

Câu 7 Unit 9 Trang 92 Sách bài tập ( SBT) Tiếng Anh 9

Tiếng anh


Fill in each gap with ONE suitable word.

(Điền vào từng khoảng trống bằng một từ phù hợp.)

Kobe is a major commercial port city (1) _____ Japan, the capital of Hyogo Prefecture, southwestern Honshu Island, on Osaka Bay, near the city of Osaka. Local (2) ______  production includes rice and other grains, fruits and vegetables, and tea. Shipbuilding and production of rubber goods are (3)____________primary importance to the city. Chemicals, machinery, railway cars, electrical equipment, textiles, refined sugar, flour, and sake are also (4) ______ here. Behind the nanow coastal site of the city are the Rokko Mountains, on (5)______ there are hot springs and suburban residences and hotels. The city did not become important (6) ________ the 1860s, when Japan was opened to foreign trade.

On January 17, 1995, a strong earthquake (7) _______ below Awaji Island across the bay from Kobe. It was the most deadly earthquake to hit Japan since 1923. The quake (8)_____ buildings and bridges to collapse and fires (9) _______ out throughout the city. In all, about 5,000 people died and more than 21,000 people were injured. ( 10) ______ than 30,000 buildings were damaged by the quake and resulting fires, and hundreds of thousands were left homeless.

Dịch

Kobe là một thành phố thương mại lớn (1) _____ Nhật Bản, thủ phủ của tỉnh Hyogo, đảo Honshu Tây Nam, trên Vịnh Osaka, gần thành phố Osaka. Sản xuất địa phương (2) ______ bao gồm gạo và các loại ngũ cốc, trái cây và rau quả, và chè. Đóng tàu và sản xuất hàng cao su là (3) ____________ quan trọng hàng đầu đối với thành phố. Hóa chất, máy móc, đường sắt xe ô tô, thiết bị điện, hàng dệt, đường tinh chế, bột mì, và sake cũng (4) ______ ở đây. Đằng sau địa điểm ven biển nanow của thành phố là Dãy núi Rokko, vào (5) ______ có suối nước nóng và nhà ở ngoại ô và khách sạn. Thành phố đã không trở nên quan trọng (6) ________ những năm 1860, khi Nhật Bản mở cửa cho thương mại nước ngoài.

Vào ngày 17 tháng 1 năm 1995, một trận động đất mạnh (7) _______ dưới đảo Awaji qua vịnh từ Kobe. Đây là trận động đất gây chết chóc nhất đánh vào Nhật Bản từ năm 1923. Các trận động đất (8) _____ các tòa nhà và cầu bị sập và hỏa hoạn (9) _______ ra khắp thành phố. Nhìn chung, khoảng 5.000 người đã chết và hơn 21.000 người bị thương. (10) ______ hơn 30.000 tòa nhà đã bị hư hỏng do trận động đất và hậu quả của đám cháy, và hàng trăm ngàn người vô gia cư

Đáp án

1. in                            2. agricultural

3. of                           4. produced

5. which                      6. until

7. struck                     8. caused 

9. broke                      10. More

Dịch

Kobe là một thành phố thương mại lớn ở Nhật Bản, thủ phủ của tỉnh Hyogo, đảo Honshu Tây Nam, trên Vịnh Osaka, gần thành phố Osaka. Sản xuất nông nghiệp địa phương bao gồm lúa gạo và ngũ cốc khác, trái cây và rau quả, và chè. Đóng tàu và sản xuất hàng cao su có tầm quan trọng hàng đầu đối với thành phố. Hóa chất, máy móc, đường sắt xe ô tô, thiết bị điện, hàng dệt, đường tinh chế, bột mì, và sake cũng được sản xuất ở đây. Đằng sau địa điểm ven biển nanow của thành phố là dãy núi Rokko, nơi có suối nước nóng và các khu nhà ở ngoại ô và khách sạn. Thành phố đã không trở nên quan trọng cho đến những năm 1860, khi Nhật Bản mở cửa cho thương mại nước ngoài.

Vào ngày 17 tháng 1 năm 1995, một trận động đất mạnh đã xảy ra bên dưới đảo Awaji qua vịnh từ Kobe. Đây là trận động đất gây chết người nhất đánh vào Nhật Bản từ năm 1923. Trận động đất khiến các tòa nhà và các cây cầu sụp đổ và lửa nổ ra khắp thành phố. Nhìn chung, khoảng 5.000 người đã chết và hơn 21.000 người bị thương. Hơn 30.000 tòa nhà đã bị hư hại do trận động đất và hậu quả của đám cháy, và hàng trăm ngàn người không có nhà cửa.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay