Câu 8 Unit 1 Trang 11 Sách bài tập (SBT) Tiếng Anh 9 - Read the following part of a letter Luan’s pen p... DeHocTot.com

Câu 8 Unit 1 Trang 11 Sách bài tập (SBT) Tiếng Anh 9

Tiếng anh


Read the following part of a letter Luan’s pen pal wrote to him. Fill in each blank with the correct form of the given verb. The first one is done for you: 

( Đọc phần bên dưới của lá thư mà bạn qua thư tín của Luân viết cho anh ấy. Điền vào các chỗ trống với dạng đúng của động từ được đưa. Ví dụ đầu tiên đã được làm cho bạn)

I (a) was (to be) born in Taiwan, but my father (b)________ (to be) not Taiwanese. He comes from Italy. He (c)________ (to work) in Taiwan as a businessman and (d)__________ (to meet) my mother there. In 1998, my family (e)__________ (to move) to Australia. When we (f)_________ (to arrive) in Melbourne, I didn't know anybody. I (g) __________  (to feel) lonely. In Taiwan I (h)__________ (to use to) have a lot of friends, but now I don't have anyone to talk to. So I (i)__________ (to decide) to look for friends on the Internet. I was lucky to know you and to be one of your friends. I wish we (j)________ (to live) in the same neighborhood so that we could meet and talk every day.

Đáp án

a) was                               b) is

c) worked                          d) met

e) moved                          f) arrived

g) felt                                h) used to

i) decided                          j) lived

Dịch: Tôi sinh ra ở Đài Loan, nhưng ba tôi không phải người Đài Loan. Ông ấy đến từ Ý. Ông ấy đã làm việc ở Đài Loan như một doanh nhân và gặp mẹ tôi ở đó. Năm 1998, gia đình tôi chuyển tới Úc. Khi chúng đến Melbourme, tôi không biết ai cả. Tôi cảm thấy rất cô đơn. Ở Đài Loan tôi thường có rất nhiều bạn, nhưng bây giờ tôi chẳng có ai để nói chuyện cả. Bơi vậy mà tôi quyết định tìm kiếm những người bạn qua mạng. Tôi đã may mắn khi gặp được bạn và trở thành bạn của bạn. Tôi ước sống cùng một nơi để chúng ta có thể gặp nhau và nói chuyện mỗi ngày.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay