Câu 8 Unit 10 Trang 102 Sách bài tập (SBT) Tiếng Anh 9 - ... DeHocTot.com

Câu 8 Unit 10 Trang 102 Sách bài tập (SBT) Tiếng Anh 9

Tiếng anh


What would you do in the following situations?

(Bạn sẽ làm gì trong những tình huống sau)

a) If you found some money on the street,__________ (Nếu bạn tìm thấy một số tiền trên đường phố ____)

b) If your friend told lies to the teacher, ________ (Nếu bạn của bạn nói dối với giáo viên, _____)

c) If you saw someone shoplifting in a supermarket, __________ (Nếu bạn thấy có người ăn cắp trong siêu thị, _____)

d) If you saw an accident on the street, ________ (Nếu bạn nhìn thấy một tai nạn trên đường phố, ______ )

e) If you lost the book you borrowed from your friend _________ (Nếu bạn mất sách mà bạn mượn từ người bạn _________)

e) If your friend invited you to his/her birthday party _________ (Nếu bạn của bạn mời bạn tham dự bữa tiệc sinh nhật của mình _________)

g) If you saw someone riding your bicycle, ____________ (Nếu bạn thấy ai đó đạp xe đạp, ____________)

Đáp án

a) If I found some money on the street, I would return it to the loser.

b) If my friend told lies to the teacher, I would tell the teacher about it.

c) If I saw someone shoplifting in a supermarket, I would report it to the securities.

d) If I saw an accident on the street, I would call an ambulance.

e) If I lost the book I borrowed from my friend, I would buy another one for him/her.

f) If my friend invited me to his/her birthday party, I would happily agree to go.

g) If I saw someone riding my bicycle, I would try to stop him/her.

Dịch

a) Nếu tôi tìm thấy một số tiền trên đường phố, tôi sẽ trả lại cho người bị mất.

b) Nếu bạn tôi nói dối với giáo viên, tôi sẽ nói với giáo viên về điều đó.

c) Nếu tôi thấy có người ăn cắp trong siêu thị, tôi sẽ báo cáo cho bảo vệ.

d) Nếu tôi nhìn thấy một tai nạn trên đường phố, tôi sẽ gọi xe cứu thương.

e) Nếu tôi mất cuốn sách mà tôi mượn từ bạn của tôi, tôi sẽ mua một cuốn sách khác cho anh ấy / cô ta.

f) Nếu bạn tôi mời tôi vào bữa tiệc sinh nhật của mình, tôi sẽ vui vẻ đồng ý đi.

g) Nếu tôi thấy ai đó đạp xe đạp của tôi, tôi sẽ cố ngăn cản anh ta / cô ta.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay