Câu 8 Unit 3 Trang 30 sách bài tập (SBT) Tiếng Anh 9 - Match the half-sentences (Nối các nửa câ... DeHocTot.com

Câu 8 Unit 3 Trang 30 sách bài tập (SBT) Tiếng Anh 9

Tiếng anh


Match the half-sentences

(Nối các nửa câu với nhau)

a) The play was boring, A) so she went to bed very early
b) Liz was tired after the trip, B) so we got home after midnight
c) The bus was late, C) so Liz wanted to go there again
d) We didn't like the food, D) so we went home
e) The place was beautiful, E) so we walked out of the restaurant

Đáp án

a) The play was boring, so we went home. (Vở kịch quá chán, nên chúng tôi đi về nhà)

b) Liz was tired after the trip, so she went to bed very early. (Liz mệt mỏi sau chuyến đi, bởi vậy cô ấy đi ngủ rất sớm)

c) The bus was late, so we got home after midnight. (Xe bus đến muộn, bởi vậy chúng tôi về nhà sau nửa đêm)

d) We didn't like the food, so we walked out of the restaurant. (Chúng toi không thích đồ ăn,  ởi vậy chúng tôi đi bộ ra ngoài nhà hàng)

e) The place was beautiful, so Liz wanted to go there again (Nơi này đẹp, bởi vậy Liz muốn đi đến đó lần nữa)de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay