Câu 9 Unit 1 Trang 11 Sách bài tập (SBT) Tiếng Anh 9 - Put the following paragraphs in the correct orde... DeHocTot.com

Câu 9 Unit 1 Trang 11 Sách bài tập (SBT) Tiếng Anh 9

Tiếng anh


Put the following paragraphs in the correct order to complete the letter Ken sent to Chase. Then rewrite the letter in the space provided.

( Sắp xếp đoạn văn sau theo đúng thứ tự để hoàn thành lá thư Ken gửi cho Chase. Sau đó viết lại lá thư vào chỗ chống đã cho sẵn)

Dear Chase,

1. Please write to me soon.

2. That's great, but we train a lot and I can't do all my homework.

3. How are you? I'm very busy at my new school.

4. You know I'm not stupid. What can I do?

5. Should I leave the swimming team?

6. You're my best friend and you know me well.

7. I really don't want, but my Mom and Dad think I should.

8. My first problem is that the schoolwork here is very difficult and I'm getting bad marks.

9. It's not bad here but I'd like to see all my old friends again.

10. Also, I'm a member of the school swimming team.

11. Chase, I'm writing to you because I've got a few problems.

Đáp án

Dear Chase,

(3) How are you? I'm very busy at my new school. (9) It's not bad here but I'd like to see all my old friends again. (11) Chase, I'm writing to you because I've got a few problems. (6) You're my best friend and you know me well. (8) My first problem is that the schoolwork here is very difficult and I'm getting bad marks. (4) You know I'm not stupid. What can I do?

(10) Also, I'm a member of the school swimming team. (2) That's great, but we train a lot and I can t do all my homework. (5) Should I leave the swimming team? (7) I really don't want, but my Mom and Dad think I should.

(1) Please write to me soon.

Kenneth

Dịch: 

Chase thân mến,

Bạn có khỏe không? Mình đang rất bận rộn ở trường mới. Nó thì không quá tệ ở đây nhưng mình muốn gặp lại tất cả bạn cũ của mình. Chase này, mình đang viết cho bạn bởi vì mình gặp một vài vấn đề. Bạn là bạn tốt nhất của mình và cũng hiểu mình rất rõ. Vấn đề đầu tiên là bài tập ở trường thì khó lắm và mình đã bị điểm kém. Bạn biết là mình không dốt nát đúng không. Vậy mình có thể làm gì bây giờ?

À, mình cũng là thành viên ở trong đội bơi của trường. Thật tuyệt, nhưng chúng mình phải huấn luyện nhiều nên nình không thể làm tất cả bài về nhà của mình được. Mình có nên rời đội bơi không nhỉ? Mình thực sự không muốn, nhưng bố mẹ mình nghĩ mình nên làm như thế.

Hãy viết thư cho mình sớm nhé!

Kenneth.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay