Câu 9 Unit 3 Trang 30 Sách bài tập (SBT) Tiếng Anh 9 - Last year the Robinson family had a disappointin... DeHocTot.com

Câu 9 Unit 3 Trang 30 Sách bài tập (SBT) Tiếng Anh 9

Tiếng anh


Last year the Robinson family had a disappointing holiday. Describe their trip by joining each pair of sentences using so or so... that.

(Năm ngoái gia đình ông Robinson đã có một kì nghỉ thất vọng. Miêu tả chuyến đi của họ bằng việc kết nối các cặp câu sử dụng "so" hoặc "so...that")

Examples:

a) They wanted a holiday. They looked at a Moonlight brochure.

They wanted a holiday, so they looked at a Moonlight brochure.

b) The holidays were very cheap. They booked one immediately.

The holidays were so cheap that they booked one immediately.

c) Alporta looked very nice. They decided to go there.

d) There was fog. Their flight was delayed.

e) The plane was very late. They got to bed at three in the morning.

f) The way to the beach was very long. It took them an hour to walk there.

g) The beach was very crowded. There was hardly room to sit down.

h) The hotel was very noisy. They couldn't sleep.

i) Their room had a very unpleasant view. They felt quite miserable.

j) They weren't enjoying themselves. They went home.

k) The holiday was very disappointing. They decided to ask for their money back

Đáp án

a) Alporta looked very nice, so they decided to go there. ( Alparta nhìn rất là đẹp, bởi vậy họ  quyết định đi đến đó)

b) There was fog, so their flight was delayed. (Có  sương mù, nên chuyến bay đã bị hoãn)

c) The plane was so late that they got to bed at three in the morning. (Chuyến bay quá muộn nên chúng tôi đi ngủ lúc 3 giờ sáng)

d) The way to the beach was so long that it took them an hour to walk there. (Đường đến bờ biển khá dài nên mất 1  giờ để đi bộ đến đó)

e) The beach was so crowded that there was hardly room to sit down. (Bãi biển quá đông nên không có chỗ nào để ngồi)

f) The hotel was so noisy that they couldn't sleep. (Khách sạn thì ồn quá nên họ không ngủ được)

g) Their room had a very unpleasant view, so they felt quite miserable. (Phòng của họ có cảnh chán bởi vậy họ cảm thấy khó chịu)

j) They weren't enjoying themselves, so they went home. (Họ không thỏa mãn bản thân, nên họ đã về nhà)

k) The holiday was so disappointing that they decided to ask for their money back.(Kì nghỉ quá chán nên họ quyết định yêu cầu trả lại tiền)de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay