Câu 9 Unit 9 Trang 93 Sách bài tập (SBT) Tiếng Anh 9 - What to do during an earthquake? Read the followin... DeHocTot.com

Câu 9 Unit 9 Trang 93 Sách bài tập (SBT) Tiếng Anh 9

Tiếng anh


What to do during an earthquake? Read the followings and decide what one should do during an earthquake. Check YES or NO.

(Làm gì trong trận động đất? Đọc những điều dưới đây và quyết định nên làm gì trong trận động đất. Kiểm tra có hay không.)

1. Get to the ground.

2. Get under a strong table and hold on until the shaking stops.

3. Try to light a match to get attention if you're under a fallen wall

4. Stay away from glass, windows, walls, and anything that could fall down.

5. Stay in bed if you are there when the earthquake strikes.

6. If you are indoors, stay inside until shaking stops and it is safe to go outside.

7. Use the elevators. You will get to the ground faster.

8. If you're in your hotel room, stay there.

9. If you are in a moving car, stop in the middle of the road.

10. If you are in a restaurant, get out as fast as you can through the main door.

Dịch: 

1. Hãy nằm xuống đất.

2. Đi xuống dưới một cái bàn chắc chắn và giữ cho đến khi ngừng rung chuyển.

3. Hãy bật 1 que diêm để thu hút sự chú ý nếu bạn đang ở dưới một bức tường bị sập

4. Tránh xa kính, cửa sổ, tường, và bất cứ thứ gì có thể rơi xuống.

5. Ở trên giường nếu bạn ở đó khi trận động đất xảy ra.

6. Nếu bạn ở trong nhà, hãy ở lại trong nhà cho đến khi dừng lại và an toàn khi ra ngoài.

7. Sử dụng thang máy. Bạn sẽ  được xuống mặt đất nhanh hơn.

8. Nếu bạn đang ở trong phòng khách sạn của bạn, ở lại đó.

9. Nếu bạn đang ở trong một chiếc xe đang di chuyển, dừng lại ở giữa đường.

10. Nếu bạn đang ở trong một nhà hàng, hãy ra ngoài nhanh nhất có thể thông qua cánh cửa chính.


Đáp án

1. YES            4. YES             7. NO               10. NO

2. YES            5. YES            8. YES

3. NO             6. YES             9. NOde-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay