Bài 10.10 trang 29 Sách bài tập (SBT) Vật lý 9 - Trước khi mắc biến trở vào mạch để ... DeHocTot.com

Bài 10.10 trang 29 Sách bài tập (SBT) Vật lý 9

Vật lý


Trước khi mắc biến trở vào mạch để điều chỉnh cường độ dòng điện thì cần điều chỉnh biến trở có giá trị nào dưới đây?

A. Có giá trị O

B. Có giá trị nhỏ.

C. Có giá trị lớn.

D. Có giá trị lớn nhất.

Trả lời:

Chọn D. Có giá trị lớn nhất.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay