Bài 1.1 trang 4 Sách bài tập (SBT) Vật lý 9 - Khi đặt vào hai đầu dây dẫn một hiệu... DeHocTot.com

Bài 1.1 trang 4 Sách bài tập (SBT) Vật lý 9

Vật lý


Khi đặt vào hai đầu dây dẫn một hiệu điện thế 12V thì cường độ dòng điện chạy qua nó là 0,5A. Nếu hiệu điện thế đặt vào hai đầu dây dẫn đó tăng lên đến 36V thì cường độ dòng điện chạy qua nó là bao nhiêu ?

Trả lời:

 Ta có  \({{12} \over {0,5}} = {{36} \over I}\)

 Vậy cường độ dòng điện chạy qua là: 

\(I = {{36{\rm{x}}0,5} \over {12}} = 1,5{\rm{A}}\)

Đáp số : 1,5 A



de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay