Bài 1.10 trang 5 Sách bài tập (SBT) Vật lý 9 - ... DeHocTot.com

Bài 1.10 trang 5 Sách bài tập (SBT) Vật lý 9

Vật lý


Cường độ dòng điện đi qua một dây dẫn là I1 khi hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn này là U1 = 7,2 V. Dòng điện đi qua dây dẫn này sẽ có cường độ I2 lớn gấp I1 bao nhiêu lần nếu hiệu điện thế giữa hai đầu của nó tăng thêm 10,8 V ?

Trả lời:

Ta có tỉ lệ: \({{{I_1}} \over {{I_2}}} = {{{U_1}} \over {{U_2}}} = {{7,2} \over {10,8 + 7,2}} = {1 \over {25}} \Rightarrow {I_2} = 2,5{I_1}\)

Đáp số: 2,5 I1de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay