Bài 12.1 trang 35 Sách bài tập (SBT) Vật lý 9 - Công thức nào dưới đây không phải là ... DeHocTot.com

Bài 12.1 trang 35 Sách bài tập (SBT) Vật lý 9

Vật lý


Công thức nào dưới đây không phải là công thức tính công suất tiêu thụ điện năng P của đoạn mạch được mắc vào hiệu điện thế U, dòng điện chạy qua có cường độ I và điện trở của nó là R?

A. ℘= UI              B. \(℘ = {U \over I}\)          C. \(℘ = {{{U^2}} \over R}\)          D. ℘ = I2R

Trả lời:

Chọn  B. \(℘ = {U \over I}\)de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay