Bài 12.2 trang 35 Sách bài tập (SBT) Vật lý 9 - ... DeHocTot.com

Bài 12.2 trang 35 Sách bài tập (SBT) Vật lý 9

Vật lý


Trên một bóng đèn có ghi 12V-6W.

a. Cho biết ý nghĩa của các số ghi này.

b. Tính cường độ định mức của dòng điện chạy qua đèn.

c. Tính điện trở của đèn khi đó.

Trả lời:

a) Số 12V cho biết hiệu điện thế định mức cần đặt vào hai đầu bóng đèn để đèn sáng bình thường.

Số 6W cho biết công suất định mức của đèn.

b) Ta có:  

\(\wp  = UI \Rightarrow I = {\wp  \over U} = {6 \over {12}} = 0,5{\rm{A}}\)

c) Điện trở của đèn khi đó là:  

\(R = {{{U^2}} \over \wp } = {{{{12}^2}} \over 6} = 24\Omega \)de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay