Bài 12.4 trang 35 Sách bài tập (SBT) Vật lý 9 - Trên hai bóng đèn có ghi 220V-60W và 220V-75... DeHocTot.com

Bài 12.4 trang 35 Sách bài tập (SBT) Vật lý 9

Vật lý


Trên hai bóng đèn có ghi 220V-60W và 220V-75W. Biết rằng dây tóc của hai đèn này đều bằng vonfram và có tiết diện bằng nhau. Dây tóc đèn nào có độ dài lớn hơn và lớn hơn bao nhiêu lần?

Trả lời:

Dây tóc của bóng đèn 60W sẽ dài hơn và dài hơn \({{75} \over {60}} = 1,25\) lầnde-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay