Bài 12.5 trang 35 Sách bài tập (SBT) Vật lý 9 - Trên một nồi cơm điện có ghi 220V-528W.a... DeHocTot.com

Bài 12.5 trang 35 Sách bài tập (SBT) Vật lý 9

Vật lý


Trên một nồi cơm điện có ghi 220V-528W.

a. Tính cường độ định mức của dòng điện chạy qua dây nung của nồi.

b. Tính điện trở dây nung của nồi khi nồi đang hoạt động bình thường.

Trả lời:

a) Cường độ định mức của dòng diênh chạy qua dây nung của nồi là:

Ta có: \(\wp  = UI \Rightarrow I{\wp  \over U} = {{528} \over {220}} = 2,4{\rm{A}}\)

b) Điện trở của dây nung khi nồi đang còn hoạt động bình thường là:

\(R = {U \over I} = {{220} \over {2,4}} = 91,7\Omega \)de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay