Bài 12.6 trang 35 Sách bài tập (SBT) Vật lý 9 - Mắc một bóng đèn dây tóc có ghi 220V-60W... DeHocTot.com

Bài 12.6 trang 35 Sách bài tập (SBT) Vật lý 9

Vật lý


Mắc một bóng đèn dây tóc có ghi 220V-60W vào ổ lấy điện có hiệu điện thế 110V. Cho rằng điện trở của dây tóc bóng đèn không phụ thuộc vào nhiệt độ, tính công suất của bóng đèn khi đó.

 

Trả lời:

Áp dụng công thức: \(\wp  = {{{U^2}} \over R}\) ta có khi điện trở của đèn trong cả hai trường hợp là như nhau, hiệu điện thế đặt vào đèn giảm đi hai lần thì công suất của đèn sẽ giảm đi bốn lần.

Khi đó công suất của đèn là: ℘ = 60 : 4 = 15Wde-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay